English English Vietnamese Vietnamese
English English Vietnamese Vietnamese

NGỮ PHÁP ” 지만 “

“지만” – Ý nghĩa: Thể hiện sự tương phản, trái ngược giữa 2 vế, tiếng việt dịch là “nhưng” – Ví dụ 한국어가 어렵지만 재미있어요Tiếng

Đọc thêm »